Projects

Home > What we do > Projects
All / Настоящи / Минали

Проект ``Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затворите`` - 2014-2015

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонда за партньорство и експертна помощ

Проектът има за цел да подобри политиките, здравните и рехабилитационните услуги за хората, зависими от наркотици в системата на българските затвори, чрез интензивно швейцарско-българско сътрудничество на институционално и неправителствено ниво.

Проектът обединява усилията на пет организации – швейцарската НПО “Contact Netz”, българските НПО “Фондация “Инициатива за здраве” и Център “Проект Пеперуда София”, Главна дирекциа “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и Софийския затвор. Задно те ще изпълняват дейности насочени към: подобряване на политиките в областта на правораздавателната система и употребата на наркотици в България; повишаване на капацитета на българските професионалисти в НПО и в системата на затворите; прилагане на пилотен модел на социални и здравни услуги за зависими от наркотици в затвора и след него; поддържане на национално и международно сътрудничество между НПО и държавните институции в областта на правораздавателната система и употребата на наркотици.

Дейностите на проекта включват конференции, обучение чрез визити и семинари, както и преки рехабилитационни и обучителни услуги за зависими от наркотици в затвора и за излизащи от затвора.

Размер на одобреното финансиране от Фонда за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество: 224,382 CHF.

Проект „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - Компонент 4 - Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици

Фондация „Инициатива за здраве” е под-изпълнител по този компонент на националната програма от 2004 година до момента. Програмата включва основните дейности по превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици – обмен на игли и спринцовки, ХИВ тестуване, здравно образование, водене на случаи на клиенти, живеещи с ХИВ или такива в тежко здравословно и социално положение и други дейности. Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Проект „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - Компонент 5 – Превенция на ХИВ в ромска общност

Фондация „Инициатива за здраве” е под-изпълнител по този компонент на националната програма от април 2008 година до момента. Програмата включва дейности по превенция на ХИВ сред уязвими групи на ромската общност в София, сред които са млади мъже, правещи секс с мъже, проституиращи, употребяващи наркотици и техните семейства и други. Обучени ромски екипи осъществяват здравно образование, ХИВ тестуване, водене на случаи на клиенти, живеещи с ХИВ или такива в тежко здравословно и социално положение и други дейности. Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Проект „Укрепване на националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България” – Компонент 5 – Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност

Фондация “Инициатива за здраве” е под-изпълнител по този компонент на националната програма. Програмата включва първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен сред хората от ромската общност, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия.Финансира се от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Участие в мрежови проект „Европейска инициатива за политика по отношение на наркотиците”

Фондацията участва в „Европейска инициатива за политика по отношение на наркотиците” на унгарската организация Hungarian Civil Liberties Union – 2008 до момента. Проектът включва дейности в седем европейски държави за изследване и оптимизиране на политиката по отношение на наркотиците. Финансиран от Институт Отворено общество.

Участие в мрежови проект „Корелейшън”

Фондацията участва в „Корелейшън” от 2005 до момента. Широко партньорски европейски порект, координиран от холандската организация Foundation De REGENBOOG GROEP. Чрез партньорството с над 100 организации в Европа проектът цели да адресира здравното неравноправие, като подобри превенцията, лечението и грижите за уязвими общности като употребяващите наркотици, сексуалните работници, нелегалните емигранти и младите хора в риск. Финансиран от Европейската комисия.

Проект „Скринингова акция за хепатит В сред ромското население“ - 2013-2014

Проектът включи информационни кампании и скринингови акции за изследване за хепатит В сред ромското население в кв. Факултета и Татарли в София, както и в градовете Кюстендил (със съдействието на Сдружение “Ларго”), Лом и Монтана (със съдействието на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”). Изследвани бяха 250 човека в София, 92 в Кюстендил, 61 в Монтана и 57 в Лом. На хората с положителен резултат от скрининга е предоставено придружаване и съдействие за допълнителна диагностика и лечение. Финансиран от “Новартис Фарма Сървисиз”.

Проект за обучение за превенция и справяне със свръхдоза - 2013

Проектът включи провеждането на десет обучителни сесии с инжекционно употрябяващи на тема превенция и справяне със свръхдоза. Обучителните сесии се състояха на терен, директно в общността, на употребяващите както и в затворническото общежитие в Кремиковци. В тях взеха участие 95 човека. Проектът е финансиран от Национален център по наркомании.

Проект ``Зона политика`` - 2011-2013

Проектът има за цел да подобри условията за оптимизиране на българската политика по отношение на наркотиците в посока от криминализация към базирани на доказателства и хуманни подходи. В рамките на проекта се създаде инициативна група от активисти и представители на гражданското общество, които да оценят настоящата политика по отношение на наркотиците и да напишат платформа за промяна. Организираха се медийни събития, стартиран е интернет сайт и са изработени три информационни филма. Финансиран от Институт “Отворено общество” – Будапеща.

Проект „Подобряване контрола на туберкулозата в България” – Компонент 4 – Ограничане на разпространението на туберкулоза сред лицата, употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост; деца на улицата; бежанци и лица, търсещи убежище - 2009-2012

Фондация „Инициатива за здраве” беше под-изпълнител по този компонент на националната програма от 2009 до 2012 година. Програмата включва първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен сред употребяващите наркотици и хората с алкохолна зависимост, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия. Финансиран от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Проект „Подобряване контрола на туберкулозата в България” – Компонент 5 – Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност - 2009-2012

Фондация “Инициатива за здраве” беше под-изпълнител по този компонент на националната програма от 2009 до 2012 година. Програмата включва първоначален скрининг и изследване за туберкулоза на терен сред хората от ромската общност, насочване и придружаване на съмнителни за туберкулоза лица до лечебни заведения, съдействие за проследяване на случая и за провеждането на терапия.Финансиран от Министерство на здравеопазването в рамките на проект, финансиран от Глобания фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

~ By Maze Labs