Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Иновативни модели за финансиране на здравни програми на общинско ниво

на 11/06/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Иновативни модели за финансиране на здравни програми на общинско ниво

На 6 и 7 юни в София се проведе Семинар за развиване на иновативни модели за финансиране на здравни програми на общинско ниво, част от програмата за обучение и стимулиране на мрежи по проект CITIES.
В този пореден семинар се събраха представители от Столична община, Министерство на здравеопазването и неправителствени организации, за да мислят в конкретика за възможните финансови източници и решения за продължаване на ефективната ХИВ превенция сред ключовите общности в София. Съвместната им работа с случи в момент, в който се очаква събирането на работна група за изготвяне на общинска програма за превенция на ХИВ. Оформянето на идеи, както и обличането им във финансови параметри от ключовите фигури в града беше много навременно. За разлика от предишни подобни събития, когато идеята за координиран отговор към ХИВ на общинско ниво беше обсъждана по-абстрактно, по време на това събитие, под умелото напътствие на консултанта Якоб Хубер от licit, Швейцария, участниците успяха да навлязат в конкретни параметри и да очертаят бъдещите роли на финансиращите и изпълняващите институции.
Освен, че работиха върху анализ на настоящата градска ситуация и планиране, в друга част от двудневната програма участниците бяха запознати с практиките на финансиране и социално договаряне в Берн, както и с модели на иновативни източници на финансиране, с които неправителствения сектор борави.
В семинара участваха 15 професионалисти от 5 НПО, 3 дирекции на Столичната общинска администрация, Министрество на здравеопазването и консултантска компания „Фипра“.

~ By Maze Labs