Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

За по-ефективен диалог между НСНВ и гражданския сектор

на 30/05/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > За по-ефективен диалог между НСНВ и гражданския сектор

На 31.05.2018 г. от 10.00 до 13.00 часа, в конферентен център „Проджект Лаб“– гр. София, се състоя дискусионна среща по темата:
„Участие на гражданското общество в политиката по наркотиците в България”
Инициативата е част от проекта „Включване на гражданското общество в политиката на наркотиците“, финансиран от Европейската комисия.
В дискусията взеха участие представители на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ) в лицето на Секретаря г-жа Славейка Николова и на други ангажирани институции в България, както и на граждански организации и лечебни програми от София и страната.
Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за повишаване участието на неправителствените организации и гражданите в работата на институциите, правещи политиката по наркотичните вещества в България.
По време на събитието бяха представени резултатите от анкетно проучване сред представители на гражданския сектор по отношение на тяхното включване в работата на НСНВ/ Целия текст на изготвения доклад можете да видите тук/.
Направения анализ на ситуацията и факта, че присъстваха голяма част от организациите участвали в допитването, бяха отправна точка за последвалите дискусионни модули, относно нуждата и възможностите за повишаване на сътрудничеството между НСНВ и гражданския сектор и конкретните начини и стъпки за повишаване на участието на гражданското общество в политиката по наркотиците.
Всички участници в дебата се обединиха около позицията, че е належащо въвеждането на процедури, осигуряващи по-добър достъп до информация, относно работата на НСНВ / например, регулярно публикуване не само на протоколи от заседанията, но също и на съпътстващи документи като разглеждани доклади и становища, стенограми и т.н./. Представителите на гражданските организации заявиха и готовност да предоставят на Съвета своята експертна помощ, особено що се касае до въпроси, свързани със спецификата на тяхната дейност.

 

 

 

 

~ By Maze Labs