Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Ден на пролетта и здравето

на 30/03/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Ден на пролетта и здравето

„Ден на пролетта и здравето“ – беше мотото на кампанията, която проведохме на 29.03 в кв. Христо Ботев . Това се случи с подкрепата на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица от Район Слатина към Столична община. На събитието присъстваха г-жа Живка Новкова – общински съветник към СО, г-жа Юлия Ангелова – председател на МКБППМН от Район Слатина, местни лидери и съмишленици.

Кампанията имаше за цел да промотира бъдещите дейности на нашата организация сред общността.

В рамките на инициативата бяха предоставени консултации относно сексуалното и репродуктивно здраве и скрининг за риска от туберкулоза. Най-малките участници бяха провокирани да нарисуват своята представа за пролетта и здравето. А когато 10-метровото платно се оказа недостатъчно, те решиха да украсят и мобилния медицински кабинет на фондацията.

Какво предстои:

В рамките на Програма „Повишаване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“ нашият екип ежеседмично ще посещава  квартала, като на 03.04. ще бъдат направени скрининг за риска и изследвания за туберкулоза.

В началото на м. май планираме провеждане на  здравни беседи с млади хора от общността.

 

~ By Maze Labs