Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Отбелязваме 20тия рожден ден на Организацията!

на 06/12/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Отбелязваме 20тия рожден ден на Организацията!

                     На 29.11.2017г. заедно с приятели, колеги и съмишленици отбелязахме 20 години от създаването на Фондация „Инициатива за здраве”!

       Фондацията е учредена през 1997г. от група професионалисти, работещи в сферата на зависимостите. Това е и  първата НПО в България, която прилага програми за намаляване на вредите и превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици. През годините имахме възможност да реализираме множество интересни и важни проекти, насочени както към основната ни целева група – употребяващите наркотици, така и към други ключови общности – мъже и жени, продаващи сексуални услуги; лишени от свобода; ромска общност. Участвахме активно и в няколко големи изследователски проекта. Все повече името ни се свързва и с кампании застъпничество и формиране на политики за осигуряване на устойчиви и адекватни механизми за финансиране на този тип услуги на национално ниво.

Двадесетия рожден ден на Фондацията естествено, беше повод за равносметка на извървения път, но и важен момент да си кажем, че ПРОДЪЛЖАВАМЕ НА

ПРЕД! Струва си ! Заради хората, заради каузата и заради нас самите! Честит празник, колеги!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ By Maze Labs