Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

София – Тбилиси: обменна визита в рамките на проект CITIES

на 30/10/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > София – Тбилиси: обменна визита в рамките на проект CITIES

На 24 и 25 октомври 2017 се проведе първата обменна визита по проект CITIES в Тбилиси, Грузия. Градът беше посетен от петчленна делегация от София, която включи представители на Дирекция „Зравеопазване“ на Столична община, НПО участници и един представител на общностите. Програмата на срещата включи срещи с местната координираща НПО „Танадгома“, здравния и социален отдел на Община Тбилиси, националния и общинския центрове за контрол на заболяванията и широк кръг от неправителствени организации, представляващи общностите на хората, употребяващи наркотици, ЛГБТ и сексуалните работници, както и доставчици на разнообразни услуги за превенция на туберкулоза и ХИВ.

По време на посещението участниците имаха възможност да установят и анализират редица сходства между двата града, но също и някои различия. По настоящем в Тбилиси има обхватно покритие с услуги за ключовите общности, които осигуряват широк и разнообразен достъп до превенция и грижи. Проблем обаче е голямата зависимост от международно финансиране – доста характерен проблем за региона, който практически доведе до настоящата ситуация с прекратяване на услугите в София, след края на ХИВ гранта на Глобалния фонд. В същото време гостите от София научиха за някои много позитивни процеси. Един такъв е ранното въвеждане на план за преход и стартираната работа по развитие на държавни стандарти за превенционни услуги по ХИВ и туберкулоза, още 4 години преди приключването на подкрепата от Глобалния фонд. Друго постижение е доброто ниво на включване на ключовите общности с техни установени организации – процес, който всъщност никога досега не се случи в България.

София също успя да предостави някои положителни примери. Българските представители споделиха с грузинските си колеги как общините са били включени в изпълнението на програмите за превенция на ХИВ още по време на действието на ХИВ гранта на Глобалния фонд. Благодарение на това включване преди пет години Столичната община имаше вече установен свой градски комитет по ХИВ и сега е готова да пристъпи към развитието на градска стратегия. Друго постижение на София е наличието на отделни градски епидемиологични данни, които помагат да се идентифицира специфичната за града ситуация – необходимо условие за сензитивиране на общината и планиране на интервенции на градско ниво.

Двете страни оцениха обменната визита като полезна и подкрепяща техните усилия на местно ниво. Професионалистите от Тбилиси бяха поканени също да посетят София през следващата година.

~ By Maze Labs