Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Първи градски семинар за сътрудничество

на 17/10/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Първи градски семинар за сътрудничество

На 11-12 октомври беше проведен практически семинар на тема „Сътрудничество между общините и гражданското общество: модели и реалност“ , с водещи  международните експерти  Юлия Юус, представител на licit, гр. Берн, Швейцария и Джудит Крюкелс, представител на AFEW International, Амстердам, Холандия. В него взеха участие 33 представители на НПО и общински и здравни институции от гр. София.

Целта на семинара бе да се подпомогнат участниците от общински структури и неправителствени организации съвместно да анализират настоящите практики и нужди по отношение на взаимното сътрудничество и да разработят стратегии за балансирано партньорство, включващо заинтересованите страни. Като пример, послужи и добрата практика на Берн и Амстердам, които са градове-модели по проекта.

В рамките на двата работни дни участниците обсъждаха  конкретни казуси, свързани с предоставянето на социални и здравни услуги и възможностите за тяхното разрешаване чрез партньорство . В крайна сметка, всички се обединиха около идеята, че ключовите общности в София имат нужда от предоставяне на интегрирани услуги, но това не би било възможно без подкрепата на Столична община.

Форумът завърши с изготвянето на времеви график с конкретни стъпки, които ще допринесат за изграждането на работещ модел за сътрудничество.

Семинарът се реализира в рамките на  Проект  “ Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в Източна Европа и Централна Азия“.

 

~ By Maze Labs