Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Разказваме за нашия опит в сайта на TB Europe Coalition

на 17/08/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Разказваме за нашия опит в сайта на TB Europe Coalition

През 2012 г., с подкрепата на Stop TB Patnership, имахме възможност да реализираме проект „Поеми дъх”, целящ привличането на религиозни лидери, които да посредничат в процеса по превенция на туберкулозата сред ромската общност.

Този опит беше припознат като уникален и разказан в публикация на TB Europe Coalition чрез статията на Anete Cook „Въвличане на религиозните лидери в ТБ застъпничество: опитът на Фондация „Инициатива за здраве“ в София.

Engaging religious leaders in TB advocacy: experience of the Initiative for Health Foundation in Sofia 

~ By Maze Labs