Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Фондация „Инициатива за здраве“ е най-новият член на DPNSEE

на 09/08/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Фондация „Инициатива за здраве“ е най-новият член на DPNSEE

От месец юли Фондация „Инициатива за здраве“ е член на Мрежата за политика по наркотиците в Югоизточна Европа /DPNSEE/, в която  участват и  НПО от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения.

Мрежата има за цел да създаде близки и конструктивни взаимоотношения чрез открит и обективен диалог с експерти, ключови политици в националните правителства, регионалните органи и международните организации с цел насърчаване на хуманната и ефективна политика в областта на наркотиците.

Визията на DPNSEE е, че националните и международните политики и програми в областта на наркотиците трябва да се  основават на принципите на правата на човека, социалното включване и общественото здраве, а процесите на вземане на решения в областта на политиката по наркотиците трябва да бъдат прозрачни и политиците трябва да се ангажират с гражданското общество, особено с представителите на ключовите общности и НПО, работещи в тази сфера.
Чрез членството си в тази мрежа ФИЗ ще продължи да работи за насърчаване на обективното и открито обсъждане на ефективността, посоката и съдържанието на националната, регионалната и международната политика в областта на наркотиците и да предложи конструктивни препоръки за политиците, които водят до приемането на по-хуманни и ефективни политики в областта на наркотиците в Югоизточна Европа.

~ By Maze Labs