Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Откриваща среща по проект: Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия

на 27/03/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Откриваща среща по проект: Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия

На 21.03.2017 в София се проведе откриваща среща, с която беше обявено началото на проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“. В срещата взеха участие представители на здравни служби, общински и държавни институции и НПО, работещи с уязвими групи на територията на столицата.

В рамките на проекта е предвидено пет града от региона на Източна Европа и Централа Азия (София, Тбилиси, Белци, Одеса и Алмати)  за три години да развият и приложат план за устойчива градска политика по отношение на ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключови общности като употребяващите наркотици, мъжете, правещи секс с мъже, проституиращите и др. Като градове-модели ще бъдат включени Берн и Амстердам, които вече прилагат добри практики в тази област. За София водеща организация е Фондация „Инициатива за здраве“ в партньорство със Сдружение „Здраве без граници“, като дейностите ще се осъществяват в тясно сътрудничество със Столична община. Предвижда се да бъде изготвен план за действие, който да бъде базиран на направено проучване сред целевите групи и да обхваща максимално техните нужди. Проектът е финансиран от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария като регионална инициатива за Източна Европа и Централна Азия.

По време на срещата бяха представени и регионалните мрежи на ключовите общности (ENPUD, SWAN и ECOM) , чиито представители за България ще имат важна роля в постигането на целите на проекта.

В рамките на проведената дискусия, представителите на различните институции и неправителствени организации приветстваха проекта като навременен за страната и се обединиха около идеята за възраждането на Местния обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, чиито членове бяха по-голямата част от присъстващите.

Подробна информаця за проекта ще бъде публикувана периодично на страницата на Фондация „Инициатива за здраве“. ALIM5265

ALIM5269

~ By Maze Labs