Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Дебатът за УНГАСС 2016 – Втората версия на Заключителния документ призовава за алтернативи на принудителните мерки, за недискриминация и ефективни здравни политики

на 19/02/2016 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Дебатът за УНГАСС 2016 – Втората версия на Заключителния документ призовава за алтернативи на принудителните мерки, за недискриминация и ефективни здравни политики

Специалната сесия на Общото събрание на ООН за наркотиците – УНГАСС 2016 – ще се проведе от 19 до 21 април в Ню Йорк. В момента е в ход подготовката на Заключителния документ от УНГАСС – обща декларация, която страните членки ще приемат на срещата и която ще очертае приоритетите на бъдещата политика в областта на наркотиците. През лятото на 2015 започна изпращането на препоръки от различни заинтересовани страни, които бордът за УНГАСС събра в един документ от 200 страници, озаглавен „приноси“. Част от тези „приноси“ е и документ с препоръки, изработен от 23 европейски НПО, сред които е Фондация „Инициатива за здраве“. Препоръките бяха представени на Националния съвет по наркотични вещества, от който засега няма реакция.

През януари и февруари 2016 бяха оповестени съответно първа и втора версия на Заключителния документ. Въпреки, че документът препотвърждава утопичния стремеж за постигане на общество, свободно от злоупотреба с наркотици и недвусмислено подкрепя конвенциите, в него открито се застъпват много от реформистките идеи по отношение на политиката по наркотиците. Застъпва се включването в националните програми на мерки за минимизиране на здравните и социални последици от употребата на наркотици, в това число опиоидна субституция, програми за обмен на игли и спринцовки и други интервенции, свързани с превенцията на ХИВ и хепатит, като се отчита и необходимостта от тяхното прилагане в затворите и местата за задържане. Подчертават се въпросите, свързани със защита на човешките права и особено тези, касаещи жените, децата и младите хора. Документът ясно поставя нуждата от въвеждане и използване на алтернативи на присъдите при леки престъпления, като лечение, образование, рехабилитация.
Пълен текст на втората версия на Заключителния документ на английски.

~ By Maze Labs