Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Препоръки към заключителния документ за UNGASS

на 14/01/2016 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Препоръки към заключителния документ за UNGASS

Във връзка с предстоящата специална сесия на ООН, свързана с наркотиците, фондация „Инициатива за здраве“ изпрати до членовете на Националният Съвет по Наркотични Вещества препоръки за изработване на общата позиция на ЕС по Заключителния документ от UNGASS 2016, които бяха изработени през 2015 годна от европейски НПО представители, работещи за подобряване на ефективността на политиките свързани с наркотиците.
Целта е препоръките пред ЕС, да бъдат взети предвид при изготвянето на общата позиция, отразена в заключителния документ от UNGASS.
Препоръките са структурирани в пет тематични области:

1. Наркотични вещества и здраве
Европейският Съюз подчертава, че опазването на общественото здраве е ключовата цел на международната система за контрол на наркотичните вещества и че усилията трябва да се насочат към решаването на проблема с маргинализирането и заклеймяването на наркозависимите лица.

2. Наркотици и престъпност
За да се избегнат всякакви недоразумения в хода на провежданите обществени и политически дебати, ЕС трябва да потърси съвет от ЕMCDDA за приемането на една общоприета дефиниция на декриминализирането на ползването и притежаването на наркотични вещества за лична употреба.

3. Човешки права
ЕС трябва да потвърди своята позиция по отношение на Тематичния дебат на високо равнище (Ню Йорк, 7 Май 2015 година), изразена както следва: „от гледна точка на човешките права и основни свободи, абсолютният приоритет е премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства, включително и за престъпленията, свързани с наркотичните вещества, както и премахването на други практики, които не са в съответствие с принципите на човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност; с принципите на правовата държава и човешките права.“

4. Алтернативно развитие
Европейската обща позиция за Алтернативно развитие, приета от Съвета през 2006 година, предлага някои ценни препоръки, които са дали своето положително отражение върху водения световен дебат, отклонявайки го встрани от подхода на тоталното ликвидиране на растенията, от които се произвеждат наркотични вещества.

5. Новите предизвикателства
ЕС следва да предложи създаването на експертна консултативна група, натоварена с разработването на препоръки за справяне с новите предизвикателства в рамките на международната система за контрол на наркотичните вещества, които биха могли да се превърнат в ябълката на раздора на UNGASS, включително (но не само), по въпросите за съгласуваността на действията в цялата система на ООН между отделните агенции на организацията и различните договорни механизми; модернизиране на договорната рамка; работа на институциите на ООН за контрол на наркотичните вещества и системата за тяхното класифициране; новите политики и практиката, свързана с регулирането на канабиса и другите наркотични вещества. Подобни експертни консултативни групи бяха създавани и преди – по време на срещите на UNGASS през 1990 и 1998 година.

Пълният текст на документа на български.

Пълният текст на документа на английски.

~ By Maze Labs