Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Заключителна конференция по проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“

на 08/12/2015 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Заключителна конференция по проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“

За презентацията е нужен JavaScript.

Проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“ беше закрит официално със заключителна конференция на тема „Намаляване на вредите от наркотиците в затвора: ефективни решения, устойчиво развитие“, на 3 декември в София.
Проектът се осъществи в последите две години под координацията на Фондация „Инициатива за здраве“ и с участието на Сдружение „Проект Пеперуда София“, Контакт Нетц – Берн, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Софийския затвор, и с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
По време на конференцията, която беше посетена от 50 представители на пенитенциарната система, НПО и институции, бяха представени основните резултати от проекта:
– Проведени са две конференции и един семинар с участието на над 60 представители на пенитенциарната система в България от всички йерархични нива и 30 представители на неправителствения сектор, държавни и академични институции. Поставени са на обсъждане съществени въпроси за политиката по отношение на лицата, употребяващи наркотици в правосъдната система – въпроси като нуждата от въвеждане на лечение на зависимост като алтернатива на лишаването от свобода и като пробационна мярка; възможностите на социалните предприятия за ресоциализация на хората, лишени от шанс; „горещия картоф“ – програмата за обмен на игли и спринцовки в затвора, за която е изработена концепция и е представена в Министерство на правосъдието.
– Обучени са над 40 служители на пенитенциарната система и НПО по проблемите на зависимостта от наркотици и съвременните интервенции за справяне.
– Разработен и приложен е модел за психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите в затвора София, в рамките на който повече от 90 затворници с наркотична зависимост са получили дългосрочна професионална психологическа помощ, а други 370 са обучени как да избягват рисковете от свръхдоза, от заразяване с кръвнопреносими и сексуално преносими инфекции и как да намалят вредите от употребата на наркотици. Оценката на тези интервенции показва, че сред участниците в рехабилитационната програма се регистрират позитивни промени като намалена тревожност, подобрена адаптация, подобрена социална ангажираност и самоконтрол, а сред участниците в обучителната програма преобладава нагласата, че програмата ще има трайно влияние върху тяхното поведение.
– Издадена е публикация с опита и изводите от проекта.

По време на даденият брифинг за медии Иванка Василева, Началник сектор „Социални дейности и възпитателна работа“ в Затвор гр. София, отбеляза: „Това е най-добрият напредък в работата ни със зависими лица. Сравнено с предишните експерименти с различни други програми, това е сериозен резултат и напредък в системата ни. Стабилизацията и показания продължителен самоконтрол допринасят за законосъобразно поведение и въздържание от употреба на наркотици. Без устойчивост положителният ефект може да е крехък, тъй като това са хора със сериозна криминализация и зависимост.“ Тя допълни, че вследствие на приложените програми, 92 лишени от свобода са получили шанс за промяна на присъдата чрез предвидени в закона мерки като смяна на режима, прекатегоризиране в открит тип или предсрочно условно освобождаване, при все че в традиционната практика на затвора, лицата, страдащи от наркотична зависимост рядко получават подобни възможности, поради трудната си адаптация.
Якоб Хубер, директор на „Контакт Нетц“, Швейцария, заяви „Целта ни е пилотният модел, който осъществихме в България да се възпроизведе в колкото може повече затвори и да се продължи работата в конкретната обещаваща посока. Личната ми надежда е, че ще бъде проявена отговорност на министерско ниво, за да се осигури устойчив подход към този неотложен въпрос.“

В резултата на проекта е издадена публикация, която описва приложения модел на работа за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите, резултатите от тях и препоръки за бъдещето.

Izz-4

~ By Maze Labs