Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Юлия Георгиева е първият представител от България, избран за член на Управителния комитет на Евразийската мрежа за намаляване на вредите

на 18/06/2014 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Юлия Георгиева е първият представител от България, избран за член на Управителния комитет на Евразийската мрежа за намаляване на вредите

1Координаторът по застъпнически дейности на Фондация „Инициатива за здраве“ Юлия Георгиева беше избрана сред четирима кандитати от региона за член на Управителния комитет на Евразийската мрежа за намаляване на вредите. Изборът се проведе чрез гласуване от членуващите в мрежата организации. Юлия ще работи за интересите на държавите от Югоизточна Европа в мрежата, съвместно с другия представител за региона – Влатко Деков от ХОПС Македония. Георгиева е първият български представител в Управителният комитет на мрежата. „Работя по дейности за намаляване на вредите и политика по наркотиците от 10 години и вярвам, че това е мой професионален път и съдба“ – е написала Юлия в мотивационното писмо към своята кандидатура. „Вярвам, че моята кандидатура е подходяща, защото освен знания и опит, аз притежавам духа на активист и висока мотивация да работя за развитието на обществата към демокрация, равенство и права за всички.“

~ By Maze Labs