Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Философия

Начало > За фондацията > Философия

Нашата мисия

Защо съществуваме

Подобряваме общественото здраве, като подкрепяме хората в здравен и социален риск да са по-информирани, отговорни и самостоятелни. Стремим се към прагматично и приемащо уязвимите си членове общество.

Нашата визия

Това, към което се стремим

Нашата цел е задържане на разпространението на ХИВ чрез развитие на доказано ефективни социални и здравни услуги. Стремим се да бъдем автономна, стабилна и разпознаваема организация с високо компетентен екип. Работим за промяна на законодателството и и за обществено-политическа подкрепа на каузата ни.

Нашите разбирания

Свободното от наркотици общество е непостижимо, затова нека намалим вредите от употребата им

Паралелно с усилията за постигане на въздържание трябва да работят и специализирани интервенции за тези, които са активно употребяващи в момента, с цел употребата да бъде максимално безопасна, както за индивида, така и за обществото.

Ползването на общи инструменти за инжектиране, неспазването на хигиенни правила, необезопасените сексуални контакти, ниската здравна култура и рисковото поведение като цяло водят до разпространение на кръвно и сексуално преносими инфекции, в това число ХИВ, както в самата общност на инжекционно употребяващите наркотици, така и извън нея.

Има лесно приложими и ефективни начини тези рискове да бъдат намалени значително, като самите употребяващи бъдат обучени, мотивирани и подпомогнати да поемат отговорност за собственото си здраве.

И ценностите ни

Нашите клиенти са и наши партньори

• ВЗАИМНОСТ
За нас доверието, откритостта и уважението са исконни ценности. Стремим се към взаимно разбиране, като чуждото мнение е важно за нас.
• ОТГОВОРНОСТ
Отнасяме се отговорно към своите клиенти и партньори и към каузата на организацията, като спазваме професионалните стандарти.
• ПОДКРЕПА
Споделяме и приемаме знания и опит и подкрепяме способността на хората да се справят.
• РАЦИОНАЛНОСТ
Стремим се да базираме решенията си на разумни аргументи.
• ПОЗИТИВИЗЪМ
Оценяваме добрите примери и придаваме стойност на работата си.

~ By Maze Labs