About us

Home > About us

Фондацията

Фондация “Инициатива за здраве”  има водеща роля за утвърждаване на подхода за намаляване на вредите от употребата на наркотици в България и за развиване на практиката и методологията за превенция на ХИВ сред инжекционните потребители на наркотици. Чрез множество семинари, обучения, обучителни визити, пилотни практики, издания и експертна дейност тя подпомогна стартирането на девет други програми за обмен на игли и спринцовки в страната, както и налагането на национална политика в областта на превенцията на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици. Наред с това фондацията е реализирала или участвала в различни изследователски проекти в областта на употребата на наркотици и ХИВ/СПИН.

Научете повече за нашата философия и се запознайте с екипа.

Our Story

Партньори

В България фондацията е председател на Консорциум на организациите, работещи за намаляване на вредите от употребата на наркотици и член на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално-предавани инфекции.

~ By Maze Labs