Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Гледаме театър и говорим за превенция на ХИВ и употребата на наркотици

на 18/07/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Гледаме театър и говорим за превенция на ХИВ и употребата на наркотици

Постановката на театър Цвете – „Цветни сенки” отново послужи като отправна точка за разговор за употребата на наркотици и ХИВ. Този път публика бяха младите хора, които участваха в клуб Здраве, проведен в началото на лятото по проект „Моето здраве”.

Форум театърът е театрална игра, в която представеният казус има негативен край. Зрителите, които са и участници в представлението, бяха поканени да предложат и изиграят  решения, като  влизат в ролята на потьрпевшия в избран от тях момент и да променят поведението му по удачен, според тях начин. По този начин те можеха да приложат на практика наученото по време на семинарите и да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.

    „Проект „Моето здраве“е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата «София – Европейска столица на спорта»

 

~ By Maze Labs