Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Обмяна на опит по проекта на градовете

на 05/07/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Обмяна на опит по проекта на градовете

В началото на месец юли по инициатива на „SWAN“ екип на проект „Cities” и представители на общността на сексуалните работници посетиха Фондация „HOPS”, Скопие, Република Северна Македония.

Целта на визитата беше запознаване с македонския опит в работата със сексуалните работници и превенцията на ХИВ и  обсъждане на добри практики и инициативи при мобилизирането на общността, които могат да подпомогнат тази дейност и у нас.

В рамките на посещението имахме възможност да наблюдаваме пряко работата със сексуални работници на т.нар. „открита сцена” в централната част на гр. Скопие.  С хора, работещи на улицата се срещнахме и в един от дневните центрове за рехабилитация на фондация „Хопс”. Оказа се, че макар и ситуирани в различни държави, проблемите на сексуалните работници са сходни – нарушени граждански права, несигурност, проблеми с полицията и т.н. Разработения от фондация „Хопс” модел, обаче позволява на сексуалните работници да получат  улеснен и безплатен достъп до правни, социални и здравни консултации в т.ч. и превенция на ХИВ. За нас беше особено интересно да се запознаем и с работата на т.нар. „пара-правници” – хора от общността, обучени да консултират и насочват към юристите на организацията сексуални работници, които имат правни проблеми.

За възможностите за мобилизиране на общността в посока отстояване и защита гражданските права на сексуалните работници разговаряхме и с Мария Тошева и Борче Божинов представители на общностната организация  „STAR-STAR“  и на международната мрежа SWAN.

Определено взехме много от опита на македонските ни колеги. Пред нас остава предизвикателството да развием и приложим на практика и в България работещи стратегии за общностна мобилизация.

  

~ By Maze Labs