Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Програмите за превенция и контрол на туберкулозата на Глобалния фонд приключиха с впечатляващи положителни резултати

на 19/06/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Програмите за превенция и контрол на туберкулозата на Глобалния фонд приключиха с впечатляващи положителни резултати

На 18 юни 2019 г., се състоя заключителна среща по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Фондация „Инициатива за здраве“ беше сред организациите, които получиха благодарствени писма от Министерство на здравеопазването за приноса им за постигане на добри резултати при реализирането на програмите по превенция и контрол на туберкулозата.

На срещата присъстваха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, старши портфолио мениджърът на Глобалния Фонд Сандра Ирбе,  представители на Националния съвет за превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ, както и представители на изпълнителите на Програмата – лечебни заведения, РЗИ, неправителствени организации и други.

В рамките на срещата бяха представени постиженията в превенцията и контрола на туберкулоза и ролята на Глобалния фонд, ролята на лечебните заведения в контрола на туберкулозата, колаборацията между РЗИ и НПО на областно ниво, както и добрите практики от работата на терен сред ромска общност.

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, е една от най-дългосрочните превантивни донорски програми. За периода 2007-2019 г. страната ни е получила от Глобалния фонд финансови средства в размер на 23 363 819 евро.

Една от добрите практики на Програмата, която получи висока оценка от донора, бяха седмиците на „Отворените врати“, по време на които бяха анкетирани 114 730 лица. От тях 73 850 бяха прегледани и консултирани и бяха открити 1 242 пациенти с активна туберкулоза и 4 351 пациенти с латентна туберкулоза.

Създаден бе добър модел на колаборация между лечебните заведения за лечение на туберкулоза и НПО, които предоставяха услуги на терен сред най-уязвимите групи от населението.

За периода 2010 г.- 2018 г. броят на лицата от ромска общност, обхванати с ниско-прагови здравни и социални услуги, достигна 188 051 лица, а от смесени рискови групи – 57 316 лица.

 

~ By Maze Labs