Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

СЕМИНАР „ОБЩИНСКО БЮДЖЕТИРАНЕ“

на 05/06/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > СЕМИНАР „ОБЩИНСКО БЮДЖЕТИРАНЕ“

На 28.05.2019г. представители на над десет неправителствени организации от гр. София се включиха в еднодневен обучителен семинар на тема: „Общинско бюджетиране”.  Основната цел на обучението беше  насочена към повишаването на знанията относно формирането на местния бюджет и възможностите за участие на гражданското общество при планиране на общинското финансиране.

Водещ на семинара беше Г-жа Станка Владова Ангелова – Експерт по местни финанси и общински бюджет с практически опит над 35 год. Участвала в експертни работни групи към Националното сдружение на общините в РБ, свързани с процеса на децентрализация, като председател на постоянната комисия по „Икономическо развитие и бюджет“и в екипи по разработване на ежегодните Консултативни разработки за общините и други помощни материали, както и в организираните национални инициативи за общините, свързани с финансовото развитие и стратегическо планиране.

Семинарът се организира в рамките на проект “Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“

~ By Maze Labs