Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Стартира проект „Моето здраве”

на 14/05/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Стартира проект „Моето здраве”

„Добре дошли в клуб „Здраве!”, беше мотото на  откриващата среща по проект „Моето здраве” , която се състоя в  Преходно жилище „Делфини”  на 12.05.2019г. Заедно с младите хора, настанени там говорихме за това какво е нужно, за да живеем здравословно и дефинирахме основните здравни проблеми, които ги вълнуват. Инициативата ще продължи до края на месец юли и включва образователни модули  за младежи с интелектуални затруднения, настанени в преходно и защитено жилище по теми, свързани с рисковете от сексуално-преносими инфекции и употреба на наркотици.

В рамките на проект „Моето здраве” е предвиден е и обучителен семинар за специалистите, работещи с младежите,настанени в Преходно жилище „Делфини”, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Светлина за нас” и  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Бъдеще за нас”.  Обучението  ще подпомогне повишаването на техния капацитет и увереност при работа по специфични здравни теми каквито са превенцията на ХИВ и употребата на наркотици. Проектът ще допринесе за изграждане на адекватни нагласи към здравето у младите хора, като им предостави полезна информация и подходяща среда за отработване на поведенчески модели.

  Проектът е  съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата «София – Европейска столица на спорта»

 

 

~ By Maze Labs