Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Столичния общински съвет прие нова програма за превенция на ХИВ и СПИ

на 08/01/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Столичния общински съвет прие нова програма за превенция на ХИВ и СПИ

В края на 2018г. беше приета Програма  за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции на територията на Столична община 2019 – 2023г.

Това стана факт на 20 декември в рамките на 67-то заседание на Столичния общински съвет, а решението бе обявено на 27.12.2018г.

Целта на програмата е да се създадат условия за намаляване на половина на новите случаи на ХИВ инфекция в София до 2023г. в сравнение с 2017г., чрез осигуряване на достъп до услуги и грижи, както за общото население на Столична община, така и за представителите на ключовите популации, които са в най-голям риск от инфектиране.

Програмата ще бъде насочена в две приоритетни области :

Приоритетна област 1: Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред младите хора и ключовите популации.

Приоритетна област 2: Насърчаване на ранното диагностициране на ХИВ чрез подобряване на условията на тестуване.

Настоящата програма е изготвена съгласно заповед на Кмета на Столична община и е резултат от съвместната работа на широк кръг от експерти, членуващи в Местния обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН , който включва представители на неправителствения сектор и засегнатите общности, общински съветници от Столичния общински съвет, експерти от Столична община в направления „Здравеопазване”, „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, Столична регионална здравна инспекция, експерти на Министерството на здравеопазването и други регионални и държавни структури.

~ By Maze Labs