Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Гражданското участие в политиката по наркотиците в Европейския съюз се нуждае от значително подобрение

на 08/01/2019 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Гражданското участие в политиката по наркотиците в Европейския съюз се нуждае от значително подобрение

Иновативно проучване в 28-те страни членки показва липсата на структури за диалог и партньорство с гражданското общество в развитието и прилагането на политиката по наркотиците

В рамките на Европейския съюз въпросът за това как да се засили участието на гражданското общество в политиката по наркотиците все повече привлича вниманието в последните години, започвайки с представянето на „Зелена карта за ролята на гражданското общество в  политиката по наркотиците в Европейския съюз“ от Европейската комисия (2006) и последващото учредяване на Европейския граждански форум за политика по наркотиците като платформа за постоянен политически диалог между Европейската комисия и представителите на европейското гражданско общество.

В края на 2018 година в рамките на проект „Участие на гражданското общество в политиката по наркотиците – CSIDP“ беше представен доклад от напълно иновативно проучване, направено в 28-те страни членки на ЕС, който показва какво е сегашното състояние на гражданското участие в националните политики по наркотиците. Проучването, осъществено от германския институт ZIS, изследва доколко съществуват механизмите на информация, консултация, диалог и партньорство между държавните и гражданските структури в сферите превенция, лечение, намаляване на вредите, правоприлагане и законова уредба по отношение на политиката по наркотиците. Проучено е съществуването на различни типове граждански структури, работещи в сферата на наркотичните вещества, и степента на тяхното участие в развитието и изпълнението на националните стратегии и планове за действие по наркотиците.

Фондация „Инициатива за здраве“, която беше партньор в изпълнението на проекта, представя резюме на доклада на български език:

CSI Assessment Report_bg

Пълният текст на доклада на английски е наличен тук:

https://csidp.eu/wp-content/uploads/2018/11/assessment_report_web.pdf

~ By Maze Labs