Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Общо събрание на Drug Policy Network South East Europe

на 19/12/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Общо събрание на Drug Policy Network South East Europe

На 10 декември 2018 г. в Двореца на Сърбия в Белград, Сърбия се състоя редовно годишно Общо събрание мрежата за политика по наркотиците в Югоизточна Европа.

Участниците в Асамблеята бяха посрещнати от Милан Пекич, директор на Службата за борба с наркотиците на правителството на Република Сърбия. В своите изказвания г-н Пекич и председателят на Управителния съвет на мрежата Влатко Деков подчертаха значението на партньорството за постигане на целта за ефективна политика в областта на наркотиците.

 

Събранието бе председателствано от Анна Любенова, представител на фондация „Инициатива за здраве“, България.  По време на дневния ред по въпросите на членството бяха обсъдени кандидатури за членство от две организации. Асамблеята единодушно прие за членове младежки център „Тимок“ от Зайчар, Сърбия и Център за хуманни политики от София, България.  Общото събрание обсъди оперативния и финансовия доклад за 2018 г. и елементите на плана за действие и финансовия план за 2019 г. Бе подчертана и необходимостта от по-голямо участие в  международни събития и ролята на DPNSEE в организирането на регионални събития.

Девет кандидати кандидатстваха за избори в борда на DPNSEE. Новият съвет включва Анна Любенова от Фондация „Инициатива за здраве“, Денис Дидажич от „Маргана“, Мариос Атдемис от „Позитивен глас“, Небойша Дюрасович от „Превент“, Сафет Блакай от Лабиринт, Саня Шишович от Казас и Влатко Деков от ХОПС. Асамблеята реши да запази в настоящите позиции Влатко Деков като президент и Небойша Дюрасович за заместник-председател.

 

~ By Maze Labs