Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Здравето в условията на променящия се технологичен и урбанизиран свят

на 20/09/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Здравето в условията на променящия се технологичен и урбанизиран свят

На 13 и 14  септември в Одеса се проведе седмата по ред Международна конференция по градско здраве, която събра около 300 участника от 30 държави. Традиционно на конференцията бяха представени въпроси, касаещи здравето в условията на големия град: градска среда, екология, условия за физическа активност, но също и работа с ключови популации, превенция на трансмисивни заболявания като ХИВ, хепатит и туберкулоза. Особен силен беше фокусът върху превенцията на ХИВ в Източна Европа, предвид локацията на конференцията за първи път в тази част на света. Динамичната ситуация с развитието на инфекцията в региона представи проф. Мишел Казачкин, като подчерта, че Източна Европа и Централна Азия продължават да бъдат единствените региони в света с нарастващо разпространение на ХИВ инфекцията и в основата на този проблем стоят нереформираните политики на държавите.

Във встъпителното си изказване директорът на Алианса за обществено здраве Андрей Клепиков подчерта, че здравият град е не този, в който има много болници, а този, в който живеят здрави хора, като по този начин наблегна върху нуждата от адекватни градски политики по здравеопазване.

По време на конференцията Елена Биринджиева представи модела на CheckPoint София. От началото на 2018 г. Центърът е разкрил 30% от новите случаи на ХИВ в страната, благодарение на удълженото си работно време и професионалния си екип. Елена подчерта трудностите в осигуряването на устойчивост след оттеглянето на Глобалния фонд и важната подкрепа на проект CITIES в критичния момент на преход от международно към местно финансиране на услугите за ХИВ.

Екипът на проект CITIES Анна Любенова и Елена Биринджиева изложи и две постер презентации. София представи своя модел на механизъм за мониторинг на нарушенията на правата на ключовите общности и първите резултати от него. На втория постер бяха отразени мнения на ключовите общности по отношение на достъпа до услуги за ХИВ, събрани по време на проучване за оценка на нуждите в рамките на проекта през 2017 г.

Конференцията завърши с впечатляващата възпоменателна реч на Дейвид Уилсън – директор на Глобалната програма по СПИН на Световната банка – който коментира новите предизвикателства пред здравето на човечеството във все по-технологичното ни съвремие, когато наред с технологичния прогрес на медицината, се появяват и фактори като бързото хранене, отнемането на работните места от машини, нарастващата самота и виртуалното общуване за сметка на семейните и приятелски отношения. Без да отричаме технологичния прогрес, ние трябва да се подготвим да посрещаме тези нови предизвикателства, ако искаме да съхраняваме здравето, каза Дейвид Уилсън.  

~ By Maze Labs