Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

14 НПО внасят предложение в МЗ и НСНВ за достъп и участие в заседанията на Националния съвет по наркотични вещества

на 01/08/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > 14 НПО внасят предложение в МЗ и НСНВ за достъп и участие в заседанията на Националния съвет по наркотични вещества

01 август, 2018 г., София. Четиринадесет неправителствени организации внасят днес предложение в Министерство на здравеопазването (МЗ) и в Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ), в което предлагат конкретни юридически възможности за влизането на представители на гражданското общество и експерти в заседанията на Съвета. Представителите на неправителствени организации, работещи в тази област считат, че ангажирането на обществеността в проблемите на формирането на националната политика по отношение на наркотичните вещества може значително да се подобри без инвестирането на допълнителни ресурси. Внесените предложения са за два варианта на нормативни промени, които да дадат възможност за участие на неправителствени организации (НПО), лечебни заведения (ЛЗ) или други структури в работата на НСНВ.

Това се налага, защото практически липсва информация за обсъжданите от него теми, взетите решения, проведените дискусии и позициите на неговите членове по актуалните теми, свързани с наркотичните вещества. Така се ограничава взаимодействието на този орган с гражданското общество, професионалната общност и законодателната власт, при което той често бива „прескачан“ при вземането на решения от неговата компетентност. Тази затвореност на НСНВ не допринася за ефективна  национална политика по отношение на борбата със злоупотребата с наркотични вещества. За постигането на по-добра политика, участието на гражданското общество е силно застъпено в дневния ред на институциите на Европейския съюз.

 

[1] Проект „Включване на гражданското общество в политиката на наркотиците“: http://csidp.eu/.

~ By Maze Labs