Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Работна среща с представители на Столична община

на 18/07/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Работна среща с представители на Столична община

На 6 юли в София се проведе работна среща на тема „Запознаване с политиките по превенция на ХИВ/СПИН в София” с участието на представители на неправителствени организации и общински съветници от Столичен общински съвет.

По време на срещата се представи натрупания в продължение на 20 години опит на неправителствения сектор в осъществяването на дейности по превенция на ХИВ/СПИН в столицата, както и се обсъдиха важни въпроси, свързани с ХИВ/СПИН. Основната цел на срещата бе да се подпомогне бъдещата работа на новосформирания Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН към Столична община.

Срещата бе реализирана в рамките на проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия”, който се реализира на територията на гр. София от фондация „Инициатива за здраве” в партньорство със сдружение „Здраве без граници”.

~ By Maze Labs