Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Българо-швейцарската програма за сътрудничество завърши с удовлетворение от подкрепените проекти

на 18/07/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Българо-швейцарската програма за сътрудничество завърши с удовлетворение от подкрепените проекти

На 12 и 13 юли в Трявна се състоя заключително събитие за обобщаване на постигнатите резултати,  научените уроци и добри практики в реализацията на проектите по приключилите Тематични фондове: „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“, „Партньорство“ и „Изследвания“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Заедно с представителите на различните нива на управление на програмата от Министерски съвет, швейцарския офис за сътрудничество и междинните звена по фондовете, на събитието бяха поканени и представители на избрана част от подкрепените проекти. Сред тях беше и проектът на Фондация „Инициатива за здраве“ Швейцарско-българско сътрудничество за наламяване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора, който беше осъществен през 2014-2015 г. в партньорство с Контакт Нетц – Берн и Сдружение „Проект Пеперуда София“.

В непринудената дискусия по време на събитието и двете страни – финансиращи и финансирани – споделиха огромното си удовлетворение, както от постигнаните резултати, така и от процеса на изпълнение на програмата. По фондовете  „Реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и „Партньорство“ са подкрепени 62 проекта с впечатляващите 99.5%  усвояемост на средствата. Общото впечатление на участниците беше, че е осъщественоэ управление на фондовете изцяло в дух на партньорство, взаимно уважение и значително намалена бюрокрация в сравнение с други финансиращи програми. Поставеният акцент върху каузите на гражданските организации, а не върху тежкия административен контрол беше оценен много високо и изтъкнат като основна причина за взаимната удовлетвореност от свършената работа.

В своето изказване за наученото от партньорството с Швейцария, секретарят на „Инициатива за здраве“ Анна Любенова подчерта яркото си впечатление от швейцарската проактивност, прагматизъм, дръзновение и изключителния пример за партниране между неправителствения сектор и местното и държавно управление.

В представите си за евентуална бъдеща българо-швейцарска програма участниците определиха като важни както окрупняването и устойчивостта на вече реализирани каузи, така и възможността за подкрепа на по-малки и краткотрайни проекти, които да дадат възможност за реализиране на малки местни инициативи.

На втория ден от събититето участниците имаха възможността да посетят някои от интересните подкрепени инициативи по програмата в централна България: цветните лехи на Габрово, къщите за гости в Боженски чифлик и Фермата под Балкана в град Васил Левски.

 

~ By Maze Labs