Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Нов проект – “ EUROSIDER”

на 24/01/2018 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Нов проект – “ EUROSIDER”

На 11 и 12.01 в Париж, Франция се проведе откриваща работна среща по проект  „EUROSIDER”. Фондация „Инициатива за здраве” е партньор по проекта заедно с PRAKSIS /Гърция/, GAT /Португалия/ и ARAS /Румъния/. Водеща организация е  INSERM /Франция/, а мрежата CORRELATION NETWORK ще подпомага реализирането на планираните дейности .

Проекта включва два основни компонента:

  1. Прилагане на иновативна техника за индивидуално обучение на ИУН, което обхваща всички етапи от процеса на инжектиране / за първи път техниката ITSESI е разработена и приложена във Франция/;
  2. Провеждане на интегрирано проучване сред ИУН по отношение ефективността на тази техника и търсене на възможности за нейното по-широко разпространение / в т.ч. и търсене на пътища за подкрепа от съответните национални институции/.

В рамките на работната среща бяха анализирани отделните дейности и възможностите за прилагането им от организациите – партньори на местно ниво.

/ Подробна информация за съдържанието на проекта ще бъде качена скоро на нашата страница/ 🙂 

 

~ By Maze Labs