Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Нов доклад с оценка на нуждите

на 12/12/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Нов доклад с оценка на нуждите

„Превенция на ХИВ и ТБ в София и България – оценка на ситуацията“ е доклад, който създадохме по проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовете общности от градовете в Източна Европа и Централна Азия“. Основната му цел е да събере на едно място цялата налична информация по отношение превенцията на ХИВ и ТБ в София и България и да я предостави на вземащите решения. Оценката е проведена в периода юли – септември 2017г. чрез: анализ на данни, предоставени от Министерството на здравеопазването и експерти на Столична община и Националния център по наркомании; анализ на документи и предишни доклади; качествени методи / интервюта и фокусни групи с уязвимите общности и с професионалисти/; картографиране на услугите. Написаното в книгата е авторска интерпретация на събраните по методологията на проекта данни.

„Превенция на ХИВ и ТБ в София и България – оценка на ситуацията“- пълен доклад

„Превенция на ХИВ и ТБ в София и България – оценка на ситуацията“- резюме

„Превенция на ХИВ и ТБ в София и България – оценка на ситуацията“- резюме на английски език

 

 

~ By Maze Labs