Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Филм за София в Проект CITIES

на 21/08/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Филм за София в Проект CITIES

Филм за София, разказващ за услугите в града за намаляване на вредите, превенция и лечение за ХИВ, беше реализиран в рамките на проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“, или CITIES, както го наричаме накратко. Филмът, заснет от Игор Кузменко и Алексей Курманаевский, представя София през погледа на чужденец, който се нуждае от чисти игли и спринцовки, метадонова терапия и антиретровирусно лечение и се опитва да намери тези услуги, без да познава града предварително.

Подобни филми ще бъдат заснети за всички пет града, участващи в проекта. Вече е факт и филмът за Белци, предстои Одеса.

 

 

~ By Maze Labs