Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Обучение в застъпничество

на 08/08/2017 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Обучение в застъпничество

От 3 до 7 юли в Одеса се проведе  Регионална школа по застъпничество /Regional Budget Advocacy School/,  организирана от Евразийската мрежа за намаляване на вредите (Литва), Фондация „Отворено общество“  и Фондация „Международен Ренесанс“ (Украйна). В обучението  участваха представители  от девет страни от Източна Европа и Централна Азия: Литва, Молдова, Беларус, Грузия, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Украйна и България.
Целта на школата бе да се изгради капацитет на организациите в общността за по-добро застъпничество за бюджетни средства за програми за намаляване на вредите в Източна Европа и Централна Азия.
В продължение на пет дни представителят на Фондация „Инициатива за здраве“ Иглика Кръстева имаше възможност да се запознае с опита на експертите и  да работи по теми като бюджетен цикъл, бюджетен анализ и инструменти за наблюдение на разходите, участие на обществеността в бюджетния цикъл и публична отчетност, значение на разработването на стандарти, принципи на общите разходи, ролята на медиите и визуализацията на данните в бюджета,  процес на застъпничество и др.

 

~ By Maze Labs