Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Проект „Здравно обучение за социален просперитет“ приключи с оценъчен доклад, наръчник и заключителна среща в Копривщица

на 27/04/2016 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Проект „Здравно обучение за социален просперитет“ приключи с оценъчен доклад, наръчник и заключителна среща в Копривщица

Capture99

 

С приветствие от страна на Н.П. г-жа Катарина Гюру – Посланик на Норвегия – започна Заключителната среща по проект „Здравно обучение за социален просперитет“, която се състоя в Копривщица на 19 и 20 април 2016 г. На нея в присъствието на всички партньори бяха представени и обсъдени резултатите от проекта и бъдещи стъпки за сътрудичество.

Изпълнението на проекта приключва в края на този месец. Фондация „Инициатива за здраве“ изпълняваше проекта в последните 14 месеца заедно с Норвежката организация „Тирили“ и партньори от затворите в Плевен и Пловдив, Поправителния дом в Бойчиновци, Фондация „Социални и здравни алтернативи“, Фондация „Панацея“ и Фондация „Рома-Лом“.

На дейностите по проекта беше проведена детайлна оценка, която показа високо качество на изпълнение и постигане на заложените цели. Според доклада, разработеният в рамките на проекта модел успява да осигури ефективен трансфер на знания както към служителите на МЛС, така им към самите лишени от свобода и така да допринесе за позитивна промяна на техните нагласи и донякъде на техните поведенчески практики. Наред с това проектът е допринесъл за изграждането на работещи взаимоотношения между МЛС и НПО.

За улесняване на бъдещата работа на пенитенциарните служители с лица, употребяващи наркотици в затворите, беше отпечатан Сборник с материали, съдържащ методи за работа с лишени от свобода и употребяващи наркотици.

В най-скоро време предстои публикуването на информационен филм от проекта.

IMG_7390IMG_7428IMG_7416

 

Доклад от оценка на български език

Evaluation report in English

~ By Maze Labs