Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Хората, употребяващи наркотици, са сред най-силно засегнатите от социално изключване и маргинализация

на 30/03/2016 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Хората, употребяващи наркотици, са сред най-силно засегнатите от социално изключване и маргинализация

1Висока степен на социална изолация и невъзможност за справяне с трудностите в здравната и социалната система показва интервенция на Фондация „Инициатива за здраве“ сред 54 инжекционни потребители на наркотици в София. Едва 7.8% от лицата, които са достигнати в рамките на интервенцията, са ползвали някога услуги от службите по социално подпомагане и само 11.8 % декларират че са ползвали услуги в Бюро по труда. В същото време три четвърти от всички лица са посочили, че са безработни. 68.6% от групата са здравно-неосигурени, а 66.7% от лицата са декларирали, че нямат личен лекар. Едно от обясненията вероятно е фактът, че почти една трета от лицата към момента не са имали валидна лична карта.
Тези и други проблеми на достъпа до здравни и социални услуги за лицата, употребяващи инжекционно наркотици, обсъдиха днес представители на общински и държавни социални структури и неправителствени организации по време на публична дискусия в конферентен център „Венус“. Събитието се организира по проект „Предай нататък“, който беше осъществен в последните 10 месеца от Фондация „Инициатива за здраве“ с финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът е насочен към намаляване на социалната пропаст между една от най-маргинализираните и уязвими групи – хората, употребяващи инжекционно наркотици – и социалната и здравната система на страната. Чрез обучение и подкрепа за разрешаването на лични социални и здравни казуси, бяха подпомогнати 54 лица, употребяващи наркотици, да развият капацитет и умения за справяне при ползването на здравни и социални услуги и да прилагат наученото като подпомагат други лица, попаднали в сходна ситуация.
Данните от оценката на проекта показват като цяло недостатъчно първоначално ниво на информираност сред хората, употребяващи наркотици, по отношение на ползването на здравни услуги, ползването на социални услуги, процедурите за получаване на лични документи, познаване на правата при обиск и особено по отношение познаването на конституционно гарантираните човешки права. Ниската информираност, наред с други причини като сложността на самите процедури, липсата на увереност в собствените умения за справяне с попълването на документи, както и липсата на средства, са препятствия, които оставят хората, употребяващи наркотици, извън обсега на здравната и социалната система, въпреки техните значими нужди.
Приложеният от Фондация „Инициатива за здраве“ модел на обучение и „водене на случай“ е успял да подобри нивото на информираност с до 25% и да подпомогне развиването на практически умения у включените в проекта лица за разрешаването на проблеми като изваждане на лични документи, възстановяване на здравно-осигурителни права, получаване на различни видове социална помощ, постъпване в лечебни програми и др.

Целият доклад от оценката на интервенцията е наличен тук.

krugla masa

~ By Maze Labs