Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Доклад за политиката по наркотиците в България

на 29/02/2016 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Доклад за политиката по наркотиците в България

Част от изводите и препоръките от доклад „Оценка на социално-икономическата ефективност на политиката по наркотиците в България за периода 2009-2014 г., изработен през 2015 г. от Центъра за оценка на въздействието на законодателството по поръчка на Фондация „Инициатива за здраве“, са:

  • Отделяното от държавата финансиране за лечение на наркозависими в България покрива едва 15% от нуждаещите се лица. Държавно финансиране се осигурява едва за една трета от разкритите лечебни места.
  • Националната здравноосигурителна каса няма никаква роля в лечението на зависимости, а същевременно статистиката показва, че половината от тях са редовно здравноосигурени и участват в солидарната система за здравно осигуряване.
  • Трябва да се създадат клинични пътеки, които да позволяват лечението и рехабилитацията на зависимост за здравноосигурените лица със средствата на НЗОК.
  • Около 10% от изписаните от лечение наркозависими за 2014 г. са поради влязла в сила присъда, а по неофициални данни в затворите проблемите на наркозависимите се задълбочават, а разпространението на наркотици в тях остава на високи нива.
  • Лечението и рехабилитацията на зависимости трябва да се интегрират в местата за лишаване от свобода, както и да се въведе като алтернатива на наказанието лишаване от свобода при леки престъпления.
  • Националният съвет по наркотични вещества е конструиран по неработещ начин със значителен превес на силовите институции и с формално председателство от страна на Министерство на здравеопазването, което няма правомощия да изисква и координира действия на другите институции.
  • Необходима е промяна на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, която да преосмисли структурата и функциите на Националния съвет по наркотични вещества и политическото му председателство.

Целият доклад е наличен тук.
English version here.

~ By Maze Labs