Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Надеждата за продължаване на ХИВ превенцията в България е в новата Национална стратегия

на 29/01/2015 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Надеждата за продължаване на ХИВ превенцията в България е в новата Национална стратегия

По искане на 34 неправителствени организации, вчера в Министерството на здравеопазването се състоя работна среща с участието на зам.-министъра д-р Адам Персенски, експерти на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и неправителствени организации. Основна тема на срещата беше осигуряването на устойчивост на дейностите за превенция на ХИВ/СПИН след спиране на финансирането от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през 2016 г. По време на срещата д-р Тонка Върлева, Директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ представи план за действие в рамките на 2015, който трябва да осигури бъдещето на програмата. Предстои до средата на 2015 да се изработи нова Национална стратегия за превенция на ХИВ/СПИН от работна група, в която участие да вземат пет ведомства (МЗ, МФ, МП, МТСП, МОН) и неправителствени организации. Освен приоритети и цели, новата стратегия ще трябва да предвиди и размера и механизмите за бъдещото финансиране на превантивните дейности. По уверение на зам.-министър Персенски, МЗ ще продължи да спазва ангажимента си за покриване на разходите за лечение и изследване на дарената кръв. Дейностите за превенция обаче се очаква да бъдат поети и от други ведомства, тъй като МЗ е предвидило бюджет за превенция от 850,000 лв. за 2016 г., който ще стигне за едва една шеста от досегашния обем на превантивните интервенции. Останалата част от тях ще трябва да се осъществява под формата на интегрирани услуги в ресора на другите ведомства – МТСП, МОН и МП. Предстои трудна година, в която тези министерства, не твърде ангажирани до този момент с националния отговор срещу СПИН, е крайно време да осъзнаят своята роля и да поемат отговорността си.

~ By Maze Labs