Намаляваме рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Конференция за ресоциализация на осъдените

на 20/01/2015 с 0 и 0 в категория Новини
Начало > Какво правим > Новини > Конференция за ресоциализация на осъдените

Проблемите, свързани с наркотиците и ХИВ в затворите, бяха представени на Международна конференция „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество”, организирана от Центъра за изследване на демокрацията  в София на 19.01.2015 г. Участие във форума взе Секретарят на Фондация „Инициатива за здраве“ Анна Любенова, която обърна специално внимание на завишения риск от ХИВ инфекция сред инжекционните потребители на наркотици в затвора, както и на недостатъчните възможности за лечение и психосоциална рехабилитация на зависимите. Представен беше и моделът на интервенция, който фондацията и нейните партньори разработват по проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора„.

Сред основните теми на събитието бяха независимият мониторинг на местата за лишаване от свобода, нуждата от спешни мерки в сферата на детското правосъдие, незадоволителното състояние на затворите в Европейския съюз, проблеми на пренаселеността и интервенциите за социализация на осъдените. Обсъдени бяха модели на алтернативи на затора, в това число и терапия на зависимостите. Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията представи разработения в рамките на международна инициатива Индекс за оценка на условията в затворите и изложи резултатите от пилотното тестване на индекса в девет места за лишаване от свобода в България, Германия, Испания и Литва.

В изказването си г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България, подчерта, че темата за ресоциализацията непременно засяга въпроса до каква степен хората са десоциализирани в местата за лишаване от свобода.

~ By Maze Labs