"Инициатива за здраве" намалява рисковете за здравето на най-уязвимите членове на обществото

Осигуряваме

Комплекти за безопасно инжектиране, презервативи и изследвания. Помагаме на хора, които живеят с ХИВ и други инфекции по-лесно да достигат до здравни и социални услуги.

Споделяме опит

Провеждаме семинари и стажове. Организираме неформални здравно-обучителни групи за зависими хора, лишени от свобода. Провеждаме обучения в ромски общности.

Правим политики

Работим за промяна на законодателството в областта на наркотиците. Създаваме стартегии. Членуваме в Националния Съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

Initiative6

Вярвам, че помагайки на другите, помагаме и на себе си. Това е единственият начин всички да вървим напред.

Евгени

Initiative3

Защото виждам промяната.

Анна

Initiative1

Защото имам потребност да върша това. Чувствам се щатлива и удовлетворена. Прекрасно е да знаеш, че си истински полезен.

Елена

Initiative9

Ентусиазмът на хората, които са по-зорки, по-приети и по-полезни за себе си и околните, ме карат да се усмихвам.

Юлия

Initiative8

Защото мога  и вярвам.

Ивайло

НОВИНИ

Проектът на градовете събра всички международни партньори на стартираща среща

05/04/2017

Неправителствени организации от Източна Европа и Централна Азия се събраха в Киев на 30 и 31 март, за да планират трите години, които предстоят за проект „Ускорен отговор срещу...

Откриваща среща по проект: Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия

27/03/2017

На 21.03.2017 в София се проведе откриваща среща, с която беше обявено началото на проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа...

За година осигуряваме

Спринцовки

Презерватива

Изследвания

Освен безплатните консумативни и материали, предоставяме и всекидневна подкрепа за 130 души, живеещи с ХИВ и други инфекции. С работата си осигуряваме сигурност и доверие за нашите 2500 клиента.

„Стая“ за промяна в София

PastedGraphic-3

Не можем да премахнем наркотиците от нашето общество. Но можем да направим нещо, за да намалим смъртните случаи от инжектиране и свръхдоза, да премахнем проблема с изхвърлените игли и спринцовки и да лекуваме зависимостта. Тази кампания е за реални решения – изборът е наш!

Прочетете още информация и подпишете петицията.

~ By Maze Labs